Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu

Zespół Interdyscyplinarny

Dane teleadresowe

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

 

SIEDZIBA: 
budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 6 
78-600 Wałcz
GODZINY PRZYJĘĆ: 
7:30-15:30 (od poniedziałku do piątku)
KONTAKT:
e-mail: gops@gminawalcz.pl
tel. 67-258-99-86
 
Przemoc w rodzinie - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarującą w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.
Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 
Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
 
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji :
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Policji
- Oświaty
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Ochrony Zdrowia
 
Osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą również zgłosić się do:
 • Komendy Powiatowej Policji
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • placówki oświatowej
 • placówki ochrony zdrowia
 • Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wnioskować o założenie tzw. "Niebieskiej Karty",

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Falkowski 16-01-2023 14:27:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kowalska-Bajor 16-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Rafał Falkowski 16-01-2023 14:28:57